Posuvné brány

Posuvné brány sú elegantným riešením uzatvárania vstupov areálov rodinných domov. Posuvné samonosné brány sú v súčasnosti veľmi používaný typ bránSamonosná posuvná brána je funkčne veľmi podobná klasickej posuvnej bráne.